struna search engine

image shadow

katastrofa

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

svaki prirodni ili tehničko-tehnološki događaj koji opsegom, intenzitetom ili neočekivanošću ugrozi zdravlje ili ljudske živote, imovinu veće vrijednosti ili okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice kojega nije moguće otkloniti redovitim djelovanjem nadležnih tijela državne uprave i postojećih operativnih snaga zaštite i spašavanja s područja jedinice lokalne i područne samouprave na kojem je događaj nastao, neovisno o tome je li proglašena elementarna nepogoda

equivalents
 

english: catastrophe

note
 
Katastrofom se smatraju i posljedice nastale ratnim razaranjem i terorizmom. U Republici Hrvatskoj katastrofu proglašava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
classification
 

polje: sigurnosne i obrambene znanosti
grana: vojna doktrina
projekt: Hrvatsko vojno nazivlje, Forenzično-kriminalističko nazivlje