struna search engine

image shadow

kariogamija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

spajanje haploidnih jezgara u diploidnu nakon oplodnje

vrela
equivalents
 

english: karyogamy

german: Karyogamie

latin: caryogamia

french: caryogamie

note
 
Kariogamija je posljednji korak u procesu u kojem se spajaju dvije haploidne eukariotske stanice.
attachment
 
kariogamija
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini