struna search engine

image shadow

karat

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

dio u suvlasništvu broda

vrela
context
 
Karat je idealan dio u imovini broda.
vrela
equivalents
 

english: share

german: Schiffspart

french: quirat

italian: carato

note
 
Broj karata na brodu u pojedinim pravnim sustavima bio je propisan. Na primjer, u nas se pravo vlasništva na brodu dijelilo na 24 karata, a u Engleskoj na 64 dijela.
classification
 

polje: pravo
grana: pomorsko i općeprometno pravo
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja