struna search engine

image shadow

karakteristični polinom

PDF ispis
definition
 

polinom kojemu su korijeni nultočke karakteristične jednadžbe

equivalents
 

english: characteristic polynomial

note
 
Tu se korijeni i nultočke trebaju uzimati s kratnostima. Drugim riječima, karakteristični polinom jest polinom koji sudjeluje u karakterističnoj jednadžbi.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi