struna search engine

image shadow

karakteristična jednadžba matrice

PDF ispis
definition
 

karakteristična jednadžba koja se dobije kada se determinanta od $tI-A$ izjednači s nulom, pri čemu je $A$ zadana kvadratna matrica, a $I$ jedinična matrica

equivalents
 

english: characteristic equation of a matrix

formula
 
note
 
U jednadžbi je $t$ nepoznanica i ta se nepoznanica često označuje kao $\lambda$.
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi