struna search engine

image shadow

karakteristična funkcija podskupa

PDF ispis
short form
 
karakteristična funkcija
definition
 

funkcija $\chi_S$ iz $X$ u skup $\{0,1\}$ za zadani podskup $S$ skupa $X$, koja je zadana formulama $\chi_S(x) = 1$ ako $x\in S$ i $\chi_S(x)= 0$ ako $x\notin S$

equivalents
 

english: characteristic function of a subset, indicator function of a subset

russian: характеристическая функция подмножества, индикаторная функция подмножества

classification
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi