struna search engine

image shadow

kapitalne rezerve

PDF ispis
definition
 

rezerve koje nastaju tijekom prodaje dionica po cijeni koja je viša od njihove nominalne vrijednosti

context
 
Ako se dionice koje imaju nominalnu vrijednost prodaju po cijeni koja je viša od njihove nominalne vrijednosti, tada se nominalna vrijednost izdanih dionica evidentira na kontu temeljni kapital, a iznos iznad nominalne vrijednosti dionica evidentira se na posebnom kontu kapitalne rezerve (premija na emitirane dionice).
vrela
synonyms
 

admitted term: rezerve kapitala, vezane rezerve, kapitalna dobit, premija na emitirane dionice

equivalents
 

english: equity reserves, capital reserves, equity surplus, capital surplus, share premium

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja