struna search engine

image shadow

kapacitet plovidbenoga puta

PDF ispis
definition
 

najveća količina prometa koji se može ostvariti na plovidbenome putu

synonyms
 

not recommended term: kapacitet plovnoga puta

equivalents
 

english: traffic capacity

classification
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja