struna search engine

image shadow

kanalikul

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

mali kanal koji se pruža od lakuna u kosti ili cementu ili prema njima, a sadrži vlaknaste nastavke stanica koje se nalaze u lakunama

vrela
equivalents
 

english: canaliculus

german: Kanälchen

classification
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: anatomija
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje