struna search engine

image shadow

kanadski balzam

PDF ispis
definition
 

smolasti materijal koji se upotrebljava u pripremi uzoraka za mikroskopsko ispitivanje

vrela
equivalents
 

english: Canada balsam

german: Kanadabalsam

italian: balsamo del Canada

classification
 

polje: temeljne medicinske znanosti
grana: citologija, histologija i embriologija
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje