struna search engine

image shadow

kamforkinon

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

inicijator polimerizacije u većini smolastih kompozitnih materijala

vrela
equivalents
 

english: camforquinone

german: Kampferchinon

classification
 

polje: dentalna medicina
projekt: Hrvatsko stomatološko nazivlje