struna search engine

image shadow

kamera za rotaciju kristala

PDF ispis
definition
 

kamera u obliku valjka za dobivanje rendgenske difrakcijske slike metodom rotirajućega ili oscilirajućega kristala

synonyms
 

not recommended term: rotacijska kamera

equivalents
 

english: rotating camera

note
 
Kamera ima kolimator za dobivanje uskoga snopa rendgenskih zraka okomita na os kamere, goniometrijsku glavu s kristalom s pomoću koje se kristal postavlja u os kamere i postiže da kristal rotira odnosno oscilira oko dane kristalne osi u snopu rendgenskih zraka te valjkasti film koji priliježe uz unutarnju stijenku kamere.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici