struna search engine

image shadow

kamera za raspršenje pod malim kutom

definition
 

kamera kojom se mogu detektirati rendgenske zrake, elektroni ili neutroni elastično raspršeni u uzorku pod malim kutom

equivalents
 

english: small angle scattering camera

note
 
Kamera za raspršenje pod malim kutom služi za određivanje strukturnih nehomogenosti nanometarskih veličina.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici