struna search engine

image shadow

kamenike

noun f. pl.
PDF ispis
definition
 

porodica zeljastih ili drvenastih biljaka s listovima bez palistića i aktinomorfnim cvjetovima s dvostrukim ocvijećem

vrela
synonyms
 

admitted term: kamenikovke

equivalents
 

english: saxifrage family

german: Steinbrechgewächse

latin: Saxifragaceae

french: saxifragacées

note
 
Porodica obuhvaća oko 36 rodova s oko 460 vrsta rasprostranjenih pretežno u umjerenim i hladnim (planinskim) predjelima sjeverne polutke. U Hrvatskoj su zastupljeni rodovi Saxifraga (kamenika) i Crysosplenium (žutina). Latinska se istovrijednica rabi prema francuskome botaničaru A. L. de Jussieuu, 1789.
attachment
 
kamenike
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini