struna search engine

image shadow

kamatni rizik

PDF ispis
definition
 

tržišni rizik koji se odnosi na rizik fluktuacije fer vrijednosti ili budućih novčanih tokova financijskoga instrumenta zbog promjena tržišnih kamatnih stopa

vrela
context
 
U slučaju kamatnog rizika, učinkovitost se zaštite od rizika može ocijeniti pripremom rasporeda dospijeća za financijsku imovinu i financijske obveze, iz kojega je vidljiva neto izloženost kamatnom riziku za svako razdoblje, pod uvjetom da je neto izloženost povezana s točno određenom imovinom ili obvezom (ili određenom skupinom imovine ili obveza, ili određenim njihovim dijelom), što dovodi do neto izloženosti, te se učinkovitost zaštite od rizika ocjenjuje za tu imovinu ili obvezu.
vrela
synonyms
 

admitted term: rizik kamatne stope

equivalents
 

english: interest rate risk

classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja