struna search engine

image shadow

kamatna marža

PDF ispis
definition
 

financijski pokazatelj marže i prosječnih kamatnih stopa kojim se ocjenjuje profitabilnost imovine kamatnim aktivnostima banke

context
 
Kad se govori o marži kamata ili neto kamatnoj marži tada valja imati na umu faktore o kojima ona ovisi. Prvenstveno ovisi o razvijenosti financijskog sustava pojedine zemlje, veličini banke i njezinom položaju u odnosu na konkurenciju, okružjem u kojima banka posluje, veličinom aktive i slično.
vrela
synonyms
 

admitted term: marža kamata, neto kamatna marža

equivalents
 

english: interest margin

german: Zinsmarge

note
 
Formula za izračun: marža kamata = neto prihod od kamata / ukupna aktiva.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja