struna search engine

image shadow

kalorimetrija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

grana primijenjene fizike koja se bavi mjerenjem topline, specifičnih i molarnih toplinskih kapaciteta te drugih toplinskih svojstava pojedinih materijala

equivalents
 

english: calorimetry

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici