struna search engine

image shadow

kalorimetar

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

uređaj s pomoću kojega se mjere toplinski kapaciteti tvari, u najjednostavnijemu se obliku sastoji od velike, toplinski izolirane, posude napunjene vodom u koju je uronjen termometar

equivalents
 

english: calorimeter

subordinate terms
 
protočni kalorimetar
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici