struna search engine

image shadow

kalorijska teorija

definition
 

zastarjela teorija koja je toplinu tumačila kao bezmaseni fluid

synonyms
 

not recommended term: kalorička teorija

equivalents
 

english: caloric theory

note
 
Kalorijska teorija odbačena je još u 19. stoljeću.
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici