struna search engine

image shadow

kalkulacija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

računski postupak kojim se izračunava nabavna cijena, trošak proizvodnje i prodajna ili maloprodajna cijena

equivalents
 

english: calculation

subordinate terms
 
kalkulacija prodajne cijene, kalkulacija s pomoću ekvivalentnih brojeva, kalkulacija troška nabave, kalkulacija vezanih proizvoda
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja