struna search engine

image shadow

kaljuža

noun f. sl.
definition
 

donji dio brodskoga skladišta, tankova i strojarnice

vrela
context
 
Na tankerima se kaljuža prostorija pumpi tereta mora prazniti s pomoću posebnih pumpi ili ejektora smještenih u samim prostorijama pumpi tereta.
vrela
synonyms
 

admitted term: kaljužnica, ston

slang: santina

equivalents
 

english: bilge

note
 
Engleski naziv najčešće se upotrebljava u množini: bilges.
classification
 

polje: strojarstvo
grana: brodsko strojarstvo
projekt: Hrvatsko brodostrojarsko nazivlje