struna search engine

image shadow

kalavost

noun f. sl.
definition
 

svojstvo monokristala da se pod djelovanjem usmjerene sile može razdvojiti u dva dijela

synonyms
 

admitted term: kalanje

equivalents
 

english: cleavage

note
 
Razdvajanje je najčešće uzduž ravnina niskih Millerovih indeksa, pri čemu su nastale plohe ravne i glatke.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici