struna search engine

image shadow

kalandar

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

stroj za valjanje sastavljen od parova valjaka koji se okreću u suprotnome smjeru s prilagodljivim rasporom

vrela
equivalents
 

english: calender

german: Kalander

french: calander

classification
 

polje: kemijsko inženjerstvo
projekt: Elektronički rječnik polimerstva – hrvatsko-englesko-njemački