struna search engine

image shadow

kalamitet

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

veliko oštećenje vegetacije kao posljedica gradacije štetočinja, naročito periodičnih štetnika

vrela
equivalents
 

english: calamity

latin: calamitas

french: calamité

note
 
Periodični su štetnici npr. gubar (Lymantria dispar), metlica (Loxostega sticticalis) i dr.
attachment
 
kalamitet
classification
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini