struna search engine

image shadow

jodometrija

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

reduktometrijska titracija s reagensom natrijevim tiosulfatom u kojoj se titracija analita provodi posredno, izlučenim jodom koji reagira s reagensom

vrela
equivalents
 

english: iodometry

classification
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja