struna search engine

image shadow

jezični repertoar

PDF ispis
definition
 

ukupnost jezičnih obilježja koja pojedinac zna i koja upotrebljava kao semiotička sredstva u komunikaciji

vrela
synonyms
 

admitted term: jezični inventar

equivalents
 

english: linguistic repertoire

note
 
Naziv je povezan s novijim tendencijama odbacivanja pojma posebnoga jezika kao zaokruženoga i zatvorenoga sustava (npr. engleski, njemački ili hrvatski jezik) i višejezičnosti kao znanja dvaju ili više takvih sustava. Odnosi se na vrlo varijabilno (i često prilično fragmentarno) diferencijalno znanje različitih jezičnih stilova i registara (bez obzira na njihovu pripadnost "posebnim jezicima") koje pojedinac usvaja (a zatim možda i djelomično zaboravlja) tijekom svojega života u različitim kontekstima.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)