struna search engine

image shadow

jezična zajednica

PDF ispis
definition
 

zamišljena zajednica ljudi koji se sporazumijevaju društveno ograničenim skupom jezičnih obilježja

vrela
context
 
Stoga je moguće kazati da jezične zajednice u krajnjoj konsekvenciji konstruiraju svoje jezike.
vrela
equivalents
 

english: linguistic community

note
 
Prema uvriježenoj ideološki obojenoj uporabi naziva podrazumijeva se homogenost, a svaki pripadnik neke jezične zajednice, da bi kao takav bio priznat, mora besprijekorno i potpuno vladati strogo određenim skupom jezičnih obilježja (glasovnim i gramatičkim sustavom danoga jezika). U sociolingvistici heterogenost zajednice najčešće je reducirana na nekoliko društvenih dimenzija (spol, dob i etničnost). Antropološka istraživanja međutim jasno pokazuju da je riječ o idealizaciji jer u stvarnoj praksi jezičnih zajednica postoji mnogo veća varijabilnost u uporabi jezičnih obilježja.
classification
 

polje: interdisciplinarne društvene znanosti
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji