struna search engine

image shadow

jezična socijalizacija

PDF ispis
definition
 

proces u kojemu djeca u međudjelovanju posredovanome jezikom istodobno usvajaju jezik i određeni svjetonazor

vrela
context
 
Postavlja se i pitanje jezične socijalizacije, društvenog konteksta u kojem se jezik ostvaruje, te njihov utjecaj na ovladavanje hrvatskim jezikom kod učenika Roma.
vrela
equivalents
 

english: language socialization

note
 
Djeca prolaze proces socijalizacije putem jezika i socijalizacije za upotrebu jezika kojim usvajaju implicitno znanje o načelima društvenoga poretka i sustava vjerovanja.
classification
 

polje: etnologija i antropologija
grana: antropologija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji, Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)