struna search engine

image shadow

jezgra

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

najmanja čvrsta nakupina atoma, molekula ili iona nastala taloženjem i sa sposobnošću spontana rasta

vrela
synonyms
 

not recommended term: nukleus

equivalents
 

english: nucleus

classification
 

polje: kemija
grana: analitička kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja