struna search engine

image shadow

jednakostrana hiperbola

PDF ispis
definition
 

hiperbola kojoj su velika i mala os jednakih duljina

equivalents
 

english: equilateral hyperbola, rectangular hyperbola

equation
 
formula
 
note
 
Jednakostrana hiperbola u ravnini kojoj je velika os na osi apscisa, odnosno mala os na osi ordinata, ima jednadžbu $x^2-y^2=1$.
classification
 

polje: matematika
grana: geometrija i topologija
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi