struna search engine

image shadow

jednako postupanje

definition
 

načelo da se prema građanima Unije i članovima njihovih obitelji, u dosegu odredaba Osnivačkih ugovora, u istoj ili sličnoj situaciji postupa kao i prema državljanima države članice domaćina

equivalents
 

english: equal treatment

german: Gleichbehandlung

french: égalité de traitement

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije