struna search engine

image shadow

jednake mogućnosti

PDF ispis
definition
 

postojanje uvjeta za ukidanje diskriminacije i omogućivanje pravednoga odabira u javnoj sferi

equivalents
 

english: equal opportunities

german: Chancengleichheit

french: égalité des chances

slovene: enake možnosti

note
 
Godina 2007. bila je proglašena "godinom jednakih mogućnosti za sve", a područje je regulirano brojnim direktivama i uredbama te Poveljom o temeljnim pravima (Protokol uz Ugovor iz Lisabona).
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije