struna search engine

image shadow

jednadžba

noun f. sl.
PDF ispis
definition
 

otvorena jednakost koja sadržava jednu nepoznanicu ili više njih te izborom vrijednosti nepoznanica dobivamo točan ili netočan izraz

equivalents
 

english: equation

subordinate terms
 
algebarska jednadžba, bikvadratna jednadžba, diferencijalna jednadžba, diofantska jednadžba, eksponencijalna jednadžba, funkcijska jednadžba, homogena jednadžba, implicitna jednadžba, karakteristična jednadžba, kubna jednadžba, kvadratna jednadžba, linearna jednadžba, logaritamska jednadžba, nehomogena jednadžba, nelinearna jednadžba, trigonometrijska jednadžba
classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi