struna search engine

image shadow

jedinstveni institucionalni okvir

PDF ispis
definition
 

okvir koji pretpostavlja postojanje samo jednoga skupa zajedničkih institucija kroz koji djeluju države koje žele surađivati, a države članice koje ne sudjeluju to prihvaćaju premda nisu uključene

equivalents
 

english: single institutional framework

german: einheitlicher institutioneller Rahmen

french: cadre institutionnel unique

slovene: enoten institucionalni okvir

note
 
Naziv je uveden Ugovorom iz Maastrichta (čl. 3.) koji je podrazumijevao da iste institucije služe Uniji i Zajednici. Ugovorom iz Lisabona pojednostavljena je institucionalna arhitektura Unije.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije