struna search engine

image shadow

jedinstveni europski željeznički prostor

PDF ispis
definition
 

integrirani prostor europskih željeznica koji čini stvarno unutarnje tržište za željeznice

equivalents
 

english: single European railway area

german: einheitlicher europäischer Eisenbahnraum

french: espace ferroviaire unique européen

note
 
Jedinstveni europski željeznički prostor utvrđen je Direktivom 2004/49/EZ Europskoga parlamenta I Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 95/18/EZ o izdavanju licence željezničkim poduzećima i Direktiva 2001/14/EZ o alociranju infrastrukturnih željezničkih kapaciteta i ubiranju pristojba za uporabu željezničke infrastrukture i izdavanje potvrda o sigurnosti.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije