struna search engine

image shadow

Jedinstveni europski akt

name
PDF ispis
definition
 

akt potpisan 1986. i na snazi od 1. srpnja 1987. koji je izmijenio i dopunio Ugovor o EEZ-u unošenjem novih pravila o uspostavljanju jedinstvenoga tržišta, osnivanjem Prvostupanjskoga suda i znatnim povećanjem ovlasti Zajednice, osobito u području istraživanja i tehnologije, zaštite okoliša i razvoja gospodarstva te pokrenuo suradnju u području vanjskih poslova, proširio ovlasti Europskoga parlamenta uvođenjem postupka suradnje, pojednostavio način glasovanja u Vijeću ministara i formalno priznao Europsko vijeće

equivalents
 

english: Single European Act

german: Einheitliche Europäische Akte

french: Acte unique européen

slovene: Enotni evropski akt

abbreviations and acronyms
 

croatian: JEA

english: SEA

german: EEA

french: AUE

link
 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_singleact_en.htm
note
 
Jedinstveni europski akt potpisalo je devet država članica 17. veljače 1986. u Luxembourgu, a Danska, Italija i Grčka 28. veljače 1986. u Haagu.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije