struna search engine

image shadow

jedinstvena zajednička organizacija tržišta

PDF ispis
definition
 

jedinstveni pravni okvir Unije za područje poljoprivrede uveden 2007. koji uređuje unutarnje tržište, trgovinu s trećim zemljama i tržišno natjecanje te je dosada najveće tehničko pojednostavljivanje zajedničke poljoprivredne politike

equivalents
 

english: single common market organisation

german: einheitliche gemeinsame Marktorganisation

french: organisation commune de marché unique

slovene: skupne ureditve kmetijskih trgov

abbreviations and acronyms
 

croatian: ZOT

english: CMO

german: EGMO

french: OCM

note
 
Prva uredba o jedinstvenoj zajedničkoj organizaciji tržišta je Uredba Vijeća (EZ-a) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o utvrđenju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299/1, 16.11.2007.). Danas je pravni temelj čl. 40. UFEU-a.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije