struna search engine

image shadow

jedinstvena viza

PDF ispis
definition
 

viza koja vrijedi na cijelome teritoriju Europske unije

equivalents
 

english: uniform visa

german: einheitliches Visum

french: visa uniforme

classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije