struna search engine

image shadow

jedinični vektor

PDF ispis
definition
 

vektor $v$ u normiranome vektorskom prostoru čija je norma $\|v\|$ jednaka $1$

synonyms
 

slang: ort

equivalents
 

english: unit vector

russian: едини́чный ве́ктор, орт

classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi