struna search engine

image shadow

jedinična matrica

PDF ispis
definition
 

kvadratna matrica čiji su elementi na glavnoj dijagonali matrice jedinice, a svi su ostali elementi jednaki nuli

equivalents
 

english: unit matrix

russian: едини́чная ма́трица

classification
 

polje: matematika
grana: algebra
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi