struna search engine

image shadow

jedinična ćelija

PDF ispis
definition
 

osnovna prostorna jedinica kristala koja sadržava jedan strukturni motiv ili veći broj strukturnih motiva čime odražava kemijski sastav kristala i koja uzastopnim pomacima u smjerovima vektora periodičnosti izgrađuje kristal bez praznina

equivalents
 

english: unit cell

note
 
Jedinična je ćelija određena vektorima periodičnosti u kristalu, paralelnima bitnim rotacijskim osima ili osima okomitima na simetrijske ravnine u kristalu.
classification
 

polje: fizika
grana: fizika kondenzirane tvari
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici