struna search engine

image shadow

jedinica za brzu intervenciju na granicama

definition
 

jedinica za tehničku i operativnu pomoć koji postupa na zahtjev države članice koja se našla u izvanrednoj situaciji uslijed masovnoga priljeva državljana trećih zemalja koji kao ilegalni migranti pokušavaju ući na njezin teritorij

synonyms
 

not recommended term: tim za hitnu intervenciju na granicama

equivalents
 

english: Rapid Border Intervention Team

german: Soforteinsatzteam für Grenzsicherungszwecke

french: équipe d'intervention rapide aux frontières

slovene: skupina za hitro posredovanje na mejah

note
 
Uredba (EZ) br. 863/2007 Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uspostavi mehanizma za osnivanje jedinica granične policije za brzu intervenciju i o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 u pogledu tog mehanizma
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije

source
 

source of term: European Comission. Financial Terminology Study. URL: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/terminology_en.htm. (08.12.2010.)