struna search engine

image shadow

javna objava

PDF ispis
definition
 

obveza poduzetnika da u zakonski propisanome roku mjerodavnoj državnoj instituciji dostavi financijske izvještaje i drugu propisanu dokumentaciju

context
 
Ako poduzetnici iz stavka 1. ovoga članka nakon što su objavili svoje izvještaje utvrde da su isti u značajnoj mjeri pogrešni, odnosno odluče ih promijeniti, dužni su o tome dostaviti obavijest radi javne objave iste i to bez odgode, te su dužni u razumnom roku dostaviti promijenjene izvještaje zajedno s revizorskim izvješćem, ako su poduzetnici obveznici revizije.
vrela
equivalents
 

english: public announcement, public disclosure

note
 
Rok javne objave godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika koji sastavljaju nekonsolidirane financijske izvještaje jest šest mjeseci od proteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju, dok je za poduzetnike koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje taj rok devet mjeseci (Zakon o računovodstvu, NN 78/15., 134/15., 120/16.). Javnost objave postiže se kroz Registar godišnjih financijskih izvještaja koji je objavljen na internetskim stranicama FINA-e i dostupan bez plaćanja naknade.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja