struna search engine

image shadow

jard

noun m. sl.
PDF ispis
definition
 

anglo-američka jedinica za duljinu

equivalents
 

english: yard

french: yard

symbol
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici