struna search engine

image shadow

jantar

noun m. sl.
definition
 

čvrsta fosilna smola na kojoj se trljanjem krznom može proizvesti negativni električni naboj

equivalents
 

english: amber

french: ambre

classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici