struna search engine

image shadow

janski

noun m. sl.
definition
 

jedinica snage radijskoga signala u astronomskim mjerenjima

equivalents
 
equation
 
classification
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici