struna search engine

image shadow

jaki orkanski vjetar

PDF ispis
definition
 

vjetar jačine jedanaest bofora i brzine od 103 do 117 kilometara na sat

equivalents
 

english: violent storm

german: orkanartiger Sturm

link
 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Beaufort_scale_11.jpg
attachment
 
jaki orkanski vjetar
classification
 

polje: geofizika
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja