struna search engine

image shadow

izvršne agencije

definition
 

agencije EU-a osnovane na određeno vrijeme radi zadataka vezanih za upravljanje jednim programom ili više programa EU-a u sjedištu Europske komisije u Bruxellesu ili u Luxembourgu

equivalents
 

english: executive agencies

german: Exekutivagenturen

french: agences exécutives

slovene: izvajalske agencije

subordinate terms
 
Izvršna agencija europskoga istraživačkog vijeća, Izvršna agencija za transeuropske prometne mreže, Izvršna agencija za zdravlje i potrošače, Izvršna agencija za inteligentnu energiju, Izvršna agencija za istraživanje, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu, Izvršna agencija za tržišno natjecanje i inovacije
link
 
http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr&content=940
note
 
Te su agencije osnovane na određeno razdoblje u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 58/2003 (SL L 11, 16. 01. 2003.). Njihova lokacija mora biti u sjedištu Europske komisije (Bruxelles ili Luxembourg). Izvršna agencija za inteligentnu energiju, koja je bila jedina izvršna agencija do prihvaćanja Ugovora iz Lisabona, promijenila je ime u Izvršna agencija za konkurentnost i inovacije.
classification
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije