struna search engine

image shadow

izvorna knjigovodstvena isprava

PDF ispis
definition
 

knjigovodstvena isprava koja prema obuhvatnosti poslovnih promjena prikazuje pojedinačni poslovni događaj

synonyms
 

admitted term: originalna isprava, pojedinačna isprava

equivalents
 

english: original bookkeeping document, authentic bookkeeping document

note
 
Blagajničke uplatnice i blagajničke isplatnice primjeri su izvornih knjigovodstvenih isprava jer prikazuju pojedinačne uplate i isplate novca iz blagajne, dok je blagajnički izvještaj zbirna knjigovodstvena isprava jer prikazuje rekapitulaciju prometa blagajne (sve uplate i isplate) na određeni datum.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja