struna search engine

image shadow

izvod s transakcijskoga računa

PDF ispis
definition
 

knjigovodstvena isprava u poslovanju s transakcijskim računom na kojoj su prikazane sve novčane uplate na financijski račun i isplate s njega u određenome razdoblju

synonyms
 

admitted term: izvod sa žiroračuna, bankovni izvod

equivalents
 

english: bank statement, statement of account, account statement, account abstract, account current

note
 
Tipični primjeri transakcijskih računa jesu tekući račun i žiroračun.
classification
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja